Avís legal

Informació general

La Fundació Mútua General de Catalunya, Fundación Privada (en endavant, FUNDACIÓ MGC) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objecte, entre d’altres finalitats d’interès general, fomentar la previsió social i la salut en tots els seus vessants, i promoure actuacions solidàries i culturals vinculades amb la salut. La FUNDACIÓ MGC desenvolupa la seva activitat assistencial al Centre Mèdic del carrer Tuset, nº 5-11 planta 1ª de Barcelona, el qual està degudament autoritzat per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i inscrit amb el codi E08036173 en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de l’esmentat departament. Així mateix, la FUNDACIÓ MGC està domiciliada al carrer Tuset, núms. 5-11, de Barcelona, i està degudament inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 990, i NIF G-61120747 (dades de contacte: 93 209 31 82 – fundacio@mgc.es).

Condicions d’ús

Mitjançant aquest lloc web, FUNDACIÓ MGC posa a l’abast dels usuaris tota la informació sobre les activitats que realitza, en mèrits a fomentar la previsió social i la salut en tots els seus vessants, així com altres finalitats solidaries i d’interès social. A aquests efectes, FUNDACIÓ MGC es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que estimi oportunes en la informació que conté, així com en la configuració o presentació del mateix.

El disseny del web i els seus codis font, així com els logotips, marques i qualsevol signe distintiu que hi aparegui, pertanyen a FUNDACIÓ MGC i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, els continguts del web són propietat exclusiva de FUNDACIÓ MGC i no poden ser reproduïts o distribuïts, ni totalment ni parcialment, sense el seu consentiment, comprometent-se l’usuari a fer un ús correcte dels mateixos, d’acord amb la normativa vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Al mateix temps, l’usuari es compromet a no utilitzar el web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar actes amb l’objectiu d’impedir, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

Els enllaços mitjançant links que apareguin al web, ofereixen a l’usuari la possibilitat de conèixer altres fonts d’informació alienes a FUNDACIÓ MGC, sobre les quals aquesta no ostenta cap tipus de responsabilitat.

Igualment, l’usuari accepta que FUNDACIÓ MGC no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés al web o de l’ús de la informació que conté, inclosos els accessos a altres matèries mitjançant les connexions amb aquest website.

FUNDACIÓ MGC declina qualsevol possible responsabilitat derivada d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a FUNDACIÓ MGC.