Unitat d’Apnea del son

Normalment mentre dormim, els músculs que controlen la llengua i el paladar tou mantenen la via respiratòria oberta (1). Si aquest músculs es relaxen, la via respiratòria és fa més estreta i això causa roncs i dificultat per respirar (2). Si aquest músculs es relaxen massa, la via respiratòria pot bloquejar-se per complet impedint la respiració (3). Aquesta condició s’anomena apnea obstructiva del son.

Diagrama de les fases de l'apnea

Diagnòstic

Com podem saber si algú pateix apnea obstructiva del son?
Si prestem atenció a la persona mentre dorm i escoltem roncs seguits d’un període de silenci, i a continuació es produeix un fort esbufec i la persona torna a respirar una altra vegada. Aquesta és una senyal indicativa de l’apnea obstructiva del son (AOS).
Quins són els símptomes de la síndrome de l’apnea obstructiva del son?
  • Excessiva somnolència durant el dia
    Moltes persones amb AOS se senten cansades durant el dia. Es poden adormir a la feina, mentre condueixen, llegeixen o veuen la televisió.
  • Roncs forts
    La majoria de les persones amb AOS ronquen fort. Els roncs són sovint interromputs per un silenci i seguits per esbufecs.
  • Irritabilitat
    Degut a la falta de son i l’estrès derivat d’intentar portar una vida normal, les persones amb AOS sovint són irritables.
Qui pateix apnea obstructiva del son?
És una condició comú que afecta fins a un 6% de la població i pot afectar a persones de qualsevol edat i sexe.

El Centre Mèdic Mútua General de Catalunya posa a la seva disposició un programa específic per al diagnòstic de l’apnea del son: Programa de despistatge de l’apnea/hipoapnea del son, dintre de la Unitat de Medicina Preventiva i obert a tothom.

Tractament

El tractament més comú és la pressió d’aire positiva i continuada nasal (CPAP). La CPAP no és un medicament, ni una cirurgia, però permet un tractament eficaç. Actualment, el recomanen la majoria del metges a tot el món i està ajudant moltes persones que pateixen l’AOS.

Per obtenir més informació sobre el tractament específic de l’apnea obstructiva del son visiti el web: www.terapiacpap.com on s’expliquen detalladament les diferents modalitats de tractament.

Share this FacebookTwitterEmailAddThis