Medicina estètica

Actualment, els avenços tecnològics i tota una sèrie d’innovadores tècniques permeten als professionals trobar solucions segures i efectives que s’ajusten als desitjos del pacients, sense haver de passar pel quiròfan.

Farciment facial

Els farciments ens permeten combatre l’aparició de les arrugues a la pell, retocar el perfil dels llavis i corregir cicatrius poc estètiques molt ràpidament.

Botox

La toxina botulínica és un complex neurotòxic mínimament invasiu, que actua com a relaxant de la musculatura i que fa desaparèixer les arrugues al voltant dels ulls, entre les celles i el front, sent aplicable també a l’escot i el coll.

Share this FacebookTwitterEmailAddThis