Aparell digestiu

Especialitat que estudia i tracta mèdicament els trastorns i les malalties dels òrgans que intervenen en el procés digestiu, és a dir, el canal digestiu (boca, esòfag, estómac, intestins), el pàncrees i el fetge.

Motius de consulta

  • Dolor abdominal.
  • Epigastràlgia.
  • Alteració ritme deposicional.
  • Alteració analítica hepàtica.

Seguiment de patologies cròniques

  • Malaltia inflamatòria intestinal.
  • Hepatopatia crònica estable.
  • Malaltia esofàgica per reflux.
  • Colon irritable.

Equipament

  • Ecografia abdominal-hepatobiliar.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis