Pneumologia

Especialitat que estudia i tracta mèdicament les afeccions dels pulmons, la pleura i les vies respiratòries.

Motius de consulta

  • Tos crònica.
  • Hiperreactivitat bronquial.
  • Roncs.
  • Pauses respiratòries nocturnes. Alteració de la son.

Seguiment de patologies cròniques

  • Asma bronquial.
  • Bronquitis crònica.
  • Apnea del son.

Equipament

  • Espirometria.
  • Poligrafia respiratòria domiciliària simplificada.
  • Pulsioximetria.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis