Nefrologia

És la branca de la Medicina Interna que estudia i tracta mèdicament les malalties dels ronyons.

Motius de consulta

  • Glomerulonefritis.
  • Síndrome nefròtica.

Seguiment de patologies cròniques

  • Insuficiència renal crònica.
  • Nefropatia diabètica.
  • Nefropatia hipertensiva.

Equipament

  • Ecografia renal.
  • Equip holter-24h de tensió arterial.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis