Programa de Despistatge de l’apnea/hipoapnea del son

Li fa mal el cap i li falta concentració? Es desperta per les nits i durant el dia s’adorm a qualsevol lloc? Ronca? Si té algun d’aquests símptomes pot patir la síndrome d’apnea obstructiva del son, i ha de saber que pot comportar complicacions cardiovasculars. És important que visiti el seu metge per fer un diagnòstic.

A la Unitat de Medicina Preventiva del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya hem dissenyat el Programa de Despistatge de l’Apnea per diagnosticar aquest problema. La seva finalitat és ajudar a identificar aquells pacients més propensos a patir aquest trastorn i proposar, si s’escau, el tractament per solucionar-lo. Si pateix apnea obstructiva del son, posarem a la seva disposició el millor tractament, amb els equips i accessoris més avançats.

Descripció del programa

Objectius

  • Programa de despistatge (screening) extrahospitalari de l’apnea obstructiva del son, ajudant a identificar aquells pacients més propensos a patir aquesta patologia.
  • Proposta de tractament de l’apnea obstructiva del son formulada per metge especialista (pneumòleg), i es facilita l’adquisició d’equips de tractament a preus especials.

A qui va dirigit el programa?

  • Individus amb simptomatologia clínica compatible amb la síndrome d’apnea obstructiva del son (roncs o pauses respiratòries durant el son, moviments corporals excessius quan es dorm, mal de cap al llevar-se després de dormir, somnolència diürna).

Equipament

  • Un sistema integrat de gestió mèdic-administratiu.
  • Una història clínica informatitzada, específica per al programa.
  • Equip de poligrafia respiratòria domiciliària simplificada.
  • Software de gestió i anàlisi.

Personal

  • Metge especialista en pneumologia i aparell respiratori.

Beneficiaris del programa:

  • D’acord amb el que s’estipula en els Estatuts de la Fundació, la societat en general.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis