Programa de Diagnòstic precoç, seguiment i tractament de la hipertensió arterial

Descripció del programa

Finalitat

 • Identificar els pacients amb hipertensió arterial i valorar la seva intensitat , analitzar l’existència o no de repercussions en els òrgans diana i establir un perfil del risc cardiovascular, per procedir a l’abordatge terapèutic individualitzat havent descartat prèviament l’existència d’altres patologies que puguin influir en el pronòstic i/o tractament de la hipertensió.

Personal

 • Equip de metges de medicina general.
 • Metge cardiòleg.
 • Metge nefròleg.
 • Metge nutricionista.
 • Infermeres i auxiliars de clínica.

Equipament

 • Sistema integrat de gestió mèdic-administratiu.
 • Electrocardiograma.
 • Retinògraf digital.
 • Ecocardiògraf doppler color.
 • Ecografia abdominal.
 • Equip de monotorització Holter TA-24h.
 • Doppler vascular turmell/braç.

Beneficiaris del programa

 • D’acord amb el que s’estipula en els Estatuts de la Fundació, la societat en general.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis