Programa de Podologia preventiva

Descripció del programa

Objectius

  • Detecció d’alteracions podològiques i ortèsiques.
  • Eliminació de callositats, durícies i berruges; prescripció i elaboració d’ortesis i plantilles.

Equipament

  • Un sistema integrat de gestió mèdic-administratiu.
  • Una història clínica informatitzada, específica per al programa.
  • Un gabinet de podologia equipat amb podoscopi i cadira electrònica ergonòmica.

Personal

  • Tres podòlegs.

Beneficiaris del programa

  • D’acord amb el que s’estipula en els Estatuts de la Fundació, la societat en general.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis