Programa de Diagnòstic precoç, seguiment i tractament de les lesions pigmentàries de la pell

Descripció del programa

Finalitat

  • Identificar i diagnosticar precoçment les lesions pigmentàries malignes de la pell efectuant un acurat diagnòstic diferencial respecte d’aquelles que no ho son però que tot i així també precisen d’un intens i exhaustiu seguiment pel seu potencial risc de malignitat.

Personal

  • Metge dermatòleg

Equipament

  • Sistema integrat de gestió mèdic-administratiu.
  • Equip de microscopia d’epil·luminiscència digital.
  • Cirurgia menor dermatològica.
  • Crioterapia dermatològica.

Beneficiaris del programa

  • D’acord amb el que s’estipula en els Estatuts de la Fundació, la societat en general.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis