Programa de Salut integral de la retina i detecció precoç del glaucoma

Descripció del programa

Finalitat

  • Protocol estandarditzat per efectuar el despistatge precoç del glaucoma i del dany retinal associat a l’existència de factors de risc i/o antecedents patològics personals coneguts, amb la finalitat d’implementar les mesures terapèutiques correctores adients per tal de minimitzar el previsible dany ocasionat en la funció visual i evitar la progressió del mateix.

Personal

  • Equip de metges de medicina general, infermeres i auxiliars de clínica.
  • Derivació a l’oftalmòleg del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya, segons resultats i criteri facultatiu.

Equipament

  • Sistema integrat de gestió mèdic-administratiu.
  • Retinògraf digital.
  • Tonòmetre d’aire.
  • Equip de campimetria de despistatge.
  • Equip de valoració de l’agudesa visual.

Beneficiaris del programa

  • D’acord amb el que s’estipula en els Estatuts de la Fundació, la societat en general.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis