Programa de Diagnòstic precoç de les arítmies cardíaques i de la fibril·lació auricular

Descripció del programa

Finalitat

  • Identificar els pacients amb arítmies cardíaques, amb especial atenció als més propensos a desenvolupar fibril·lació auricular, documentar el trastorn del ritme i/o de la conducció cardíaca i descartar la presència de cardiopatia estructural i afectació en altres òrgans. També estableix un perfil de risc cardioembòlic amb la finalitat d’implementar la estratègia terapèutica adient, integral i individualitzada per tal de minimitzar el possible impacte en la qualitat de vida del pacient i evitar les complicacions embòliques.

Personal

  • Metge Especialista en Cardiologia
  • Equip de Metges de la Unitat de Medicina Preventiva i infermeres i auxiliars de clínica

Equipament

  • Sistema integrat de gestió mèdic-administratiu.
  • Historia Clínica Informatitzada.
  • Electrocardiògraf.
  • Equip de monitorització Holter ECG.
  • Ecocardiògraf doppler color.

Beneficiaris del programa

  • D’acord amb el que s’estipula en els Estatuts de la Fundació, la societat en general.
Share this FacebookTwitterEmailAddThis